feb 082012
 

Waarde Gaudianen,

Morgen verjaart onze mooie vereniging en daarom wil ik jullie allen van harte feliciteren met de 24e Dies van SVR Gaudium!

Dit jaar heeft de Dies een ander karakter dan voorgaande jaren. Vanaf september 2011 zijn Rick van Setten van der Meer, Robbert Schuijff en ik ,in nauwe samenwerking met het bestuur van Stichting Res Severa, bezig om de vereniging om te vormen van een studentenvereniging naar een alumnivereniging. Hier blijven we activiteiten organiseren voor al onze leden, maar zitten we niet meer vast aan de rechten en plichten van een eigen pand.

Een aantal zaken hebben we al concreet bereikt:

–          Alle lopende contracten zijn opgezegd. Alle belanghebbende zijn geïnformeerd dat SVR Gaudium stopt met haar activiteiten.

–          De eerste activiteit is in november georganiseerd. De autorally was een groot succes!

–          Er hebben zich inmiddels meer dan 100 mensen aangemeld als lid van het nieuwe SVR Gaudium.

–          Dankzij het zeer voortvarende werk van het stichtingsbestuur is de sociëteit inmiddels verkocht. Waarschijnlijk zal de overdracht in mei plaatsvinden.

Een aantal zaken staan nog op de agenda:

–          Het doen van een voorstel m.b.t. de nieuwe structuur van de vereniging en stichting. Nu het pand verkocht is, zij we aan het  onderzoeken of de huidige structuur (stichting en vereniging) nog werkbaar is. We zijn nu vooral aan het kijken op welke manier we het vermogen goed kunnen beheren, bestuurders kunnen benoemen en ontslaan en op welke manier we de controle kunnen waarborgen. Het uiteindelijke voorstel zullen we aan de ALV voor moeten gaan leggen. Deze zal waarschijnlijk eind april gehouden worden.

–          Grote activiteit. Nadat het pand verkocht is willen we uiteraard een zeer grote activiteit organiseren, waarbij we jong en oud versteld willen doen laten staan! Dit zal waarschijnlijk in juni zijn.

Wellicht vraagt u zich af waarom er tijdens de Dies geen grote activiteit georganiseerd wordt. Wij hebben er voor gekozen om tijdens de eerste activiteit flink uit te pakken. Helaas hebben we momenteel niet de beschikking over voldoende liquide middelen om een activiteit te organiseren die aan die standaard voldoet. Nadat het pand verkocht is, hebben we deze ruimte wel en zullen we het nieuwe Gaudium in gaan luiden met een Big Bang!

Omdat we ons realiseren dat het wel goed is om snel weer bij elkaar te komen, hebben we een aantal leden bereid gevonden om een borrel te organiseren. Dezer zal op 16 maart plaatsvinden en verdere details volgen later. Ik wil de leden die de organisatie op zich willen nemen alvast hartelijk bedanken voor hun enthousiasme.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag,

RES SEVERA EST VERUM GAUDIUM!

Namens het 24e bestuur,

Philip Potasse

Praeses S.V.R. Gaudium

sep 292011
 

Bent u lid of oud-lid van Studenten Vereniging Rotterdam Gaudium? Maak dan hier uw herinschrijving in orde!

Aanmelden is simpel:

1)      Ga naar “Inschrijven

2)      Vul uw gegevens in en druk op verstuur

3)      Zo spoedig mogelijk zal uw inschrijving worden verwerkt.

4)      De contributie (€25,- per jaar)  zal automatisch van uw rekening worden afgeschreven

Nadat uw contributie is afgeschreven bent u ingeschreven voor  S.V.R. Gaudium. U mag deelnemen alle activiteiten van de vereniging. We hopen u dan ook vaak te zullen treffen op verschillende borrels, feesten en andere activiteiten die Gaudium in het verschiet liggen!

Met Gaudiaanse groet,

Het XIVste  bestuur der S.V.R. Gaudium