jun 242015
 
Waarde Gaudianen,
Graag nodig ik u namens het 25e bestuur uit tot het bijwonen van de 128e ALV van Stichting Gaudium, tevens Bestuurswissel.
De ALV vindt plaats op vrijdag 26 juni 2015 in Bierlokaal Locus Publicus, Oostzeedijk 364 te Rotterdam en start om 20h00.
Ik verwijs u graag naar de agenda zoals deze aan u is verzonden per mail. U kunt een kopie opvragen via bestuur@gaudium.nl.
Graag tot 26 juni as in Locus Publicus!
Hartelijke groet namens het 25e bestuur,
Sarah Olierook
Ab actis
 

Sorry, the comment form is closed at this time.